Disable Preloader

UslugeDrava Kom d.o.o. letak - upute za odvoz i sakupljanje otpada
(vrijedi za sve općine, u primjeni je od 1.7.2019. godine)


Izmjene u sustavu odvoza glomaznog otpada - od 1.1.2020. godine)
Ferdinandovac

Raspored odvoza Ferdinandovac Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.

Gola

Raspored odvoza Gola Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.

Hlebine

Raspored odvoza Hlebine Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.

Kloštar Podravski

Raspored odvoza Kloštar Podravski Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.

Novo Virje

Raspored odvoza Novo Virje Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.

Peteranec

Raspored odvoza Peteranec Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.

Podravske Sesvete

Raspored odvoza Podravske Sesvete Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.

Rasinja

Raspored odvoza Rasinja Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.

Virje

Raspored odvoza Virje Drava Kom d.o.o. 7.-12.mj. 2020.