Disable Preloader

O namaNaziv društva: Drava Kom d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
Skraćeni naziv: Drava Kom d.o.o.
Adresa: Novigradska 67, Virje
MBS: 070167206 – Trgovački sud Varaždinu
OIB: 76436491875

Poslovni račun:
IBAN: HR7323600001102744041

Predsjednik Skupštine društva:
Vjekoslav Maletić – predstavnik Općine Ferdinandovac

Skupština (članovi društva):
Općina Rasinja
Općina Hlebine
Općina Peteranec
Općina Gola
Općina Novo Virje
Općina Virje
Općina Ferdinandovac
Općina Podravske Sesvete
Općina Kloštar Podravski
Općina Molve
Općina Kalinovac

Temeljni kapital:
620.000 kn