Disable Preloader

Odluka o načinu pružanja javne usluge